Limited Şirket Turizm Seyahat Acentiliği


Turizm Seyahat Acenteliği İlanı:

1.Dilekçe
2. Turizm seyahat acenteliği işletme adının alınmasına ilişkin noter onaylı müdürler kurulu kararı (1asıl – 1 fotokopi)
3. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın unvan alma ile ilgili izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği (1 asıl)