Limited Şirket Şube Kapanış


GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) noter onaylı Müdürler Kurulu Kararı veya Genel Kurulu Toplantı Tutanağı (1 asıl – 1 fotokopi)

3) Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı ise -1 adet asıl)

4) Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı (Genel Kurul Kararı alındı ise -1 adet fotokopi)

5) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Genel Kurul Kararı alındı ise )

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.