Yerli Malı

Yerli Malı Belgesi Tanziminde Amaç Nedir?
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere
sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında
Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı
olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması
hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı
uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” denilmektedir.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?
– Dilekçe
– Kapasite Raporu
– Sanayi Sicil Belgesi (Sanayi Sektörü)
– Gıda Sicil Belgesi (Gıda sektörü)
– Gıda Üretim Sertifikası

Yerli Malı Belgesi Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
– Talep Sahibi odamıza bir dilekçe ile müracaat eder. Oda ücret tarifesine göre ücret yatırılır. Dilekçe ekinde
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayici ise Sanayi Sicil Belgesi, Gıda ve tarımsal ürünler ile
ilgili ise Gıda Sicil Belgesi ve Gıda Üretim Sertifikası, Kapasite Raporu, Durumu açık olmayan hallerde ürünün
tümüyle Türkiye de üretildiği veya üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden görülen en son
esaslı işçilik ve eylemin Türkiye de yapılmış olduğuna dair Ekspertiz Raporu düzenlenir. Tamamlanan tüm bu
belgeler sonucunda belirtilen ürünlerle ilgili olarak ” Yerli Malı Belgesi” tanzim edilir.