Anonim Şirket Şube Adres Değişikliği


GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Yönetim Kurulu Şube Adres Değişikliği Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin güncel adresini gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.