Kollektif ve Komandit Şirket Şube Kapanışı

a)Dilekçe

b) Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)