YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ÜRETİM VE YATIRIMI HAKKINDA ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.
Yahyalı Ticaret Odamız toplantı salonunda 03.07.2014 tarihinde odamız üyelerinden 40 kişilik bir grupla beraber, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Esnaf Odası Başkanı İsmail Ekinci, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç’inde katıldığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üretimi ve Yatırımı hakkında İntegreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş. Genel Sekreteri Endüstri Mühendisi Ömer Özkan bilgilendirme toplantısı yaptı. Yöremizde son zamanlarda cazip hale gelen yenilenebilir enerji dallarında (Hidroelektrik, Rüzgar, Güneş Enerjisi), alternatif meslek dallarının tanıtılması açısından önemli olduğu vurgulandı.Yatırımcıların bu konuya dikkatlerinin çekilmesi sağlandı.