Tarım ve Orman Bakanımız Dr.Bekir Pakdemirli, TOBB.Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte 365 Oda başkanımız, Yahyalı Ticaret Odamız Başkanı Ahmet Koyuncu 03.06.2020 tarihinde weribar sistemi ile toplantı yaptılar. Toplantıda Covid 19 süreci değerlendirilerek Sayın Bakanımızdan  Birlik Başkanımız aracılığı ile aşağıdaki taleplerimizi ilettik.

-Tarımsal enerji maliyetlerinde destek veya indirim sağlanması .

-Tarımsal GES desteklerinin aylık değil de yıllık mahsuplaşma yapılması

-Tarımsal desteklerin üretimden önce verilmesinin sağlanması.

-Buğday ürün desteğinin artırılarak özellikle İç Anadolu’da buğdaydaki süne ile mücadelede ilaç desteği sağlanması.

-Orman Dikili Kesim Yönetmeliği başta olmak üzere, ormancılık sektörünü ilgilendiren tüm mevzuatın günümüz şartlarına uygun revize edilmesi, kesimlerde makine ve tesisatın kullanılmasının önünün açılmasını talep ediyoruz.

– Ürün planlaması ile çiftçi ve tarımsal yatırımcılarının gelirlerinin arttırılması. Bölgesel bazlı toprak analizlerinin yapılarak, bu analizlere göre, verim ve karlılıklarında dikkate alınarak çiftçilerin aynı yıl aynı ürünlerin ekiminde  yoğunlaşmasının önüne geçilmesi, ürün çeşitliliğinin ve gelirinin sürdürülebilirliğin sağlanması

-Yöresel ürünlerin o il sınırları içinde üretilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin ulusal marketlerde satılması değerlendirilmelidir.