Anasayfa TARİHÇE

TARİHÇE

003

Yahyalı Ticaret Odası T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 30.07.1971 tarih ve 4(610.2/121) sayılı onayları ile kurulmuştur. Kuruluşta o dönemin tacirlerinden Esat Keskinkılıç, Ahmet Koyuncu, Ahmet Özsoy, İbrahim Sarıoğlu, Abdullah Güldoğan, Mehmet Tütüncü’nün önderliğinde kuruluş masrafları üyeler tarafından karşılanmak üzere 102 tacirin imzalı taahhütnamesi ile 5 meslek komitesi kurularak 12.09.1971 tarihinde organ seçimleri yapılarak hukuken tüzel kişiliğini kazanmıştır. Kuruluşunda Yahyalı Belediyesinin binasında hizmet vermekte idi. 1999 yılında Seydili Mah.Belediye İş Hanına, 2013 yılında ise Cumhuriyet Meydanındaki kendi yaptırdığı hizmet binasına taşınmıştır. Burada hizmetini sürdürmektedir.