A.Ş. Şube Açılışı
Şube açılışı için istenen belgeler

– Dilekçe Yahyalı ticaret sicili memurluğuna,

– Dilekçe Yahyalı ticaret odası başkanlığına,

– Sicil memurluğundan şube açılışı için T.S.T. 55. Mad. belge ve dosyanın tasdikli örneği,

– Oda kaydı için sicil memurluğundan verilen evrakların fotokopisi,

– Oda kaydı için kira kontratı fot.

– Oda kaydı için oda kayıt beyannamesi,

– Şube açılışı için T.S.T. 55. Mad. göre sicil memurluğundan alınan belge,

– 3 adet şube açılışı ile ilgili yönetim kurulu kararı,

– 2 adet şube yetkililerine ait şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyanı,

– 2 adet şube yetkililerinin resimli nüfus sureti ve ikametgahı,

– İmza yetkilisi tarafından imzalanmış şube adına taahhütname

Şube açılışına ait karar örneği

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak merkezi …………………ili ………….ilçesi ………….adresinde bulunan ve ……………….ticaret sicil memurluğunun …………….sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla

1-Kayseri ili Yahyalı ilçesi…………..adresinde bir şube açılmasına,

2-Şube ünvanının ……………………………………………………….şirketi Yahyalı şubesi olmasına,

3-Şubeye sermaye atanmayıp merkezden yürütülmesine (veya………tl olmasına),

4-T.C. uyruklu …….ili…….ilçesi………..adresinde ikamet eden ……………………..’nın ……..yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere müdür olarak atanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

L.T.D. Şube Açılışı
Şube açılışı için istenen belgeler

– Dilekçe Yahyalı ticaret sicili memurluğuna,

– Dilekçe Yahyalı ticaret odası başkanlığına,

– Sicil memurluğundan şube açılışı için T.S.T. 55. Mad. belge ve dosyanın tasdikli örneği,

– Oda kaydı için sicil memurluğundan verilen evrakların fotokobisi,

– Oda kaydı için kira kontratı fot.

– Oda kaydı için oda kayıt beyannamesi,

– Şube açılışı için T.S.T. 55. Mad. göre sicil memurluğundan alınan belge,

– 3 adet şube açılışı ile ilgili ortaklar kurulu kararı,

– 2 adet şube yetkililerine ait şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyanı,

– 2 adet şube yetkililerinin resimli nüfus sureti ve ikametgahı,

– İmza yetkilisi tarafından imzalanmış şube adına taahhütname

Şube açılışına ait karar örneği

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak merkezi …………………ili ………….ilçesi

………….adresinde bulunan ve ……………….ticaret sicil memurluğunun …………….sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla

1-Kayseri ili Yahyalı ilçesi…………..adresinde bir şube açılmasına,

2-Şube ünvanının ……………………………………………………….şirketi Yahyalı şubesi olmasına

3-Şubeye sermaye atanmayıp merkezden yürütülmesine (veya………tl olmasına)

4-T.C. uyruklu …….ili…….ilçesi………..adresinde ikamet eden ……………………..’nın ……..yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere müdür olarak atanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
Şahıs Şube Açılışı
Şahıs şube açılışı

– Ticaret sicili memurluğuna dilekçe,

– Ticaret odası başkanlığına dilekçe,

– 2 adet fotoğraflı nüfus sureti,

– 2 adet ikametgah,

– 2 adet imza beyanı,

– 1 adet taahhütname,

– T.S.N. 55.mad. göre belge ve dosyasının tasdikli örneği ve bir suret fotokopisi,

-1 adet oda kaydı için kira kontratı fotokopisi,

-1 adet oda kaydı için oda kayıt beyannamesi,

– 2 adet vergi levhası fotokopisi.