Türk Ticaret Kanunu’nda, bir ticari ve sınaî işletmeyi, kısmen veya tamamen kendi adına işleten kişiler, hakiki şahıs (gerçek kişi) olarak adlandırılmaktadır. Hakiki şahısların, yalnız başlarına veya başka hakiki şahıslarla birlikte, fakat herhangi bir şirket kurmaksızın, adi ortaklık şeklinde firmalar veya işletmeler kurarak faaliyete başlayabilmeleri için kurdukları firmaları bulundukları ilerde yer alan ticaret tescil memurluklarına tescil ettirmeleri gerekmektedir.
Şahıs Şirketleri Türleri
– Denizcilik ile iştirak eden şahıs firmaları (tekne ve yatçılık),
– Diğer şahıs şirketleri,
Şahıs Tescil
Şahıs Tescili İçin Gerekli Evraklar

1) Birinci sınıf deftere tabi olmak

2) Ticaret sicili memurluğuna dilekçe

3) Ticaret odası başkanlığına dilekçe

4) 2 adet fotoğraflı nüfus sureti (muhtardan veya noterden onaylı)

5) 2 adet ikametgah (muhtardan veya noterden onaylı)

6) 2 adet noterden tasdikli ticari unvan ve imza tescil beyannamesi (ilişikte sunulan belgedeki bilgilere istinaden noter tarafından hazırlanacak),

7) 2 adet vergi levhası fot.

8) 1 adet taahhütname

9) 2 adet yevmiye defterinin ön sayfa fot.

10) Oda kaydı için kira kontratı fot.

11) Oda kaydı için oda kayıt beyannamesi
Şahıs Merkez Nakli
– Ticaret sicili memurluğuna dilekçe
– Ticaret odası başkanlığına dilekçe
– 2 adet fotoğraflı nüfus sureti
– 2 adet ikametgah
– 2 adet noterden tasdikli ticari unvan ve imza tescil beyannamesi (ilişikte sunulan belgedeki bilgilere istinaden noter tarafından hazırlanacak),
– 1 adet taahhütname
-T.S.N. 47.maddesine göre belge ve dosyasının tasdikli örneği ve bir suret fotokopisi
-1 adet oda kaydı için kira kontratı fotokopisi
-1 adet oda kaydı için oda kayıt beyannamesi
– 2 adet vergi levhası fotokopisi

Şahıs Sigorta Acentalığı Tescili

Sigorta Acentelik Tescili

1- Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe,
2- Yahyalı Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe,
3- Acentelik vekâletnamesi (noter onaylı 2 nüsha asıl),
4- Acentelik sözleşmesi (noter onaylı 2 nüsha asıl)
Şahıs Sigorta Acentelik Feshi

1- Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe,
2- Yahyalı Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe,
3- Acentelik fesih namesi noter onaylı 2 nüsha
Şahıs Şirket Kayıt Silme
Ticareti terk eden gerçek kişi tacir vergi dairesindeki kaydını sildirmesinin akabinde Ticaret Sicili Kayıtlarının ve Oda kayıtlarının terkinini yaptırmalıdır.

Bunun için;

1- Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe,

2- Yahyalı Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe,

3- Vergi dairesi ticareti terk yazısı,

4- Mal beyanı,

5- Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilanı (asıl yada noter onaylı) eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.