Odamıza kayıtlı firma temsilcilerinden iş yeri sağlığı ve güvenliği firmaları ile anlaşma yapanlardan 13 kişi ilk yardım ile ilgili 01-02 Kasım 2014 tarihlerinde Odamız toplantı salonu tahsis edilerek teorik ve uygulamalı eğitim aldılar.