Limited şirket; iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortakların sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli şirkettir.
1. En az iki kurucu ortak olması gerekir.
2. Ltd şirket ortakları Sigortacılık ve Bankacılık işleri ile uğraşamaz.
3. Ltd ortaklarını sermayeleri en az 5.000.- YTL sermaye sahibi olması gerekir.
4. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-YTL veya bunun katları olması lazımdır.
5. Ltd şirketinin amaç ve konusu unvanda kullanılmalıdır.

Yasal Yükümlülükler
– Şirket ortakları ve şirketlerle ilgili anlaşmazlıklarla ilgili yükümlülüklerde bağlı bulundukları asli usul mahkemelerine müracaat edilir.
– Ana sözleşmeler noterden onaylandıktan sonra, onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilmelidir.