Anasayfa L.T.D. Tasfiyeye Giriş

L.T.D. Tasfiyeye Giriş

Limited şirketlerin tasfiye işlemlerinin tescili için memurluğumuza tevdi edilecek evraklar ;

1. Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe,

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,

3. Ortaklar kurulu kararı (noter tasdikli 3 adet ),

4. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde “ ibaresi ile başlayan şirket unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 adet),

5. Eğer Tasfiye memuru dışarıdan atanmışsa ;

– 2 adet nufus cüzdan sureti ve ikametgah sureti

6. 2 adet Tasfiye başlangıç bilançosu

7. 2 adet Tasfiye İlan formu

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.