Anasayfa L.T.D. Tasfiye Sonrası

L.T.D. Tasfiye Sonrası

Limited şirketler şirketin 3. tasfiye ilanın yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin yayın tarihi üzerinden 1 yıl geçtikten sonra fesih olabilirler.

Fesih işleminin tescili için memurluğumuza tevdi edilecek evraklar ;

1. Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe,

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,

3. Ortaklar kurulu kararı,

4. İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha – Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.