Anasayfa L.T.D. Şirketi Evrakları

L.T.D. Şirketi Evrakları

Limited Şirket İçin Gerekli Evraklar

1) Yahyalı Ticaret sicili memurluğuna dilekçe 1 adet,

2) Noter tasdikli ana sözleşmenin Ticaret Sicili personeli tarafından kontrol edilmesi 5 Adet,

3) 2 adet şirket müdürünün şirket ünvanı adı altında imza beyanı

4) Ortakların ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti 3 er adet (resimli, noter veya muhtardan alınmış ve asıl olacak), Yabancı ortak varsa 3 adet pasaport tercümesi,

5) Şirket kuruş bildirim formu Yabancılarda 6 bildirim, yerli ortaklarda 4 bildirim gerekmektedir.

6) TSN 29 maddesine istinaden düzenlenecek taahhütname daktilo ile doldurulacak ve şirket yetkilileri tarafından imzalanacak,

7) Şirket kuruluş aşamasında şirket sermayesinin 10.000 de 4 ünün rekabetin korunması için Ziraat Bankası Bilkent plaza Şubesi 5383761- 5016 nolu hesaba yattığını gösteren dekont (bir asıl, bir fotokopi ),

8) Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,

9) Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi,

10) Oda kayıt beyannamesi imzalı, kaşeli 1 adet,

11) Kayıt ve tescil işlemlerinde vekâleten imza atılmışsa vekâleten imza atan şahsın noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi (zorunlu durumlarda) 1 asıl , 1 fotokopi