Anasayfa L.T.D. Müdür Tayini

L.T.D. Müdür Tayini

Limited Şirketin temsil ve ilzama yetkili kişilerinde veya mevcut yetkililerin yetki sınırlarının değişmesi halinde memurluğumuza tevdi edilecek evraklar;

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe,
2. Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe,
(Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.)
3. 2 adet ortaklar kurulu kararı,
4. 2 adet yeni atanan yetkilinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi,
5. 2 adet atanan yetkili şirket ortakları dışından ise kişinin Nufus cüzdan sureti ve İkametgahı.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.