Anasayfa L.T.D. Merkez Nakli

L.T.D. Merkez Nakli

– Yahyalı Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe

– Yahyalı Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe

– Merkez nakli için T.S.T. 47. Mad.(süresi 1 ay) göre sicil memurluğundan alınan belge ve

şirket dosyasının tasdikli örneği ve oda kaydı için bir suret fotokopisi

– Oda kaydı için kira kontratı fot.

– Oda kaydı için oda kayıt beyannamesi 1 adet

– 2 adet M.nakli ile ilgili noter tasdikli ortaklar/yönetim kurulu kararı

– 2 adet tadil tasarısı

– Ortakların 2 adet resimli nüfus sureti ve ikametgahı(koop için yönetim kurulunun)

– 2 adet imza sirküleri

– 1 adet taahhütname

Not: Kararlarda T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

Not: Tescil süresi 1 aydır