Anasayfa L.T.D. Hisse Devri

L.T.D. Hisse Devri

Hisse devri için gerekli evraklar

– Ticaret Sicili Memurluğuna Dilekçe

– Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

– 3 Adet Noter Tasdikli Karar

– 2 Adet Hisse Devri

– 2 Adet Ortakları Gösteren Son Durum Çizelgesi

– Veraseten hisse devri var ise 2 adet mahkeme kararı (asıl veya onaylı)

Şirket Dışından Ortak Girmiş İse

– 2 Adet Fotoğraflı Nüfus Sureti (Yabancı Ortak ise 2 Adet Pasaport Tercümesi)

– 2 Adet Fotoğraflı İkametgah

Not: 1) Ortaklığın sona ermesi müdürlüğü sona erdirmez,bu hususta karar alınmış olmalı.

2) Yabancı sermayeli ise EK-3 formu 2 adet

Müdür seçimi var ise;

– 2 adet ortaklar kurulu kararı(şirket müdürü ataması ile ilgili)(müdür ortaklık dışından birine veriliyorsa uyruk ve adresi belirtilmeli)

– Unvan altında imza beyannamesi (2 nüsha)

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir