Anasayfa Kooperatif Tasfiyeye Giriş

Kooperatif Tasfiyeye Giriş

Kooperatifin tasfiyesi genel kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

Genel kurul sonrası tevdi edilecek evraklara ilave olarak

1. 2 adet Tasfiye Başlangıç Bilançosu,

2. Eğer Tasfiye memuru dışarıdan atanmışsa ;

-2 adet Tasfiye kurulu üyelerinin nufus cüzdan ve ikametgah suretleri,

3. 2 adet Tasfiye kurulu görev dağılım kararı tevdi edilmelidir.

4. 2 adet Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi.

5. 2 adet Tasfiye İlan Formu

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.