Anasayfa Kooperatif Tasfiye Sonu

Kooperatif Tasfiye Sonu

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe,
2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,
3. Kongre tutanağı ; (hükümet komiseri ve divan heyetince imzalı tutanak ),(anonim şirket toplantı tutanakları noter tasdikli olacak),
4. Hazirun listesi (ikametgah adresli) hükümet komseri ve yönetim kurulundan 2 imza yetkilisi ve divan heyetince imzalanacak,
5. Bilanço (kaşeli imzalı),
6. Sanayi ve ticaret il müdürlüğünden alınmış olan komiser atama yazısı,
7. Kongre ilanı ile ilgili gazete veya imzalı kaşeli gündem

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.