Anasayfa Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği

Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın imza beyannamesi aslı eklenmelidir)
2. Genel kurul tutanağı aslı,
3. Haziran cetveli imzalı aslı,
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı,
5. İlgili tadile ait yönetim kurulunun kararı (noter tasdikli 2 suret),
6. Tadil mukavelesi kaşeli ve imzalı (4 nüsha),
7. Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı,
8. Kaşeli imzalı gündem

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.