Anasayfa HİZMET STANDARTI

HİZMET STANDARTI

YAHYALI TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  

HİZMETİNSÜRESİ

 

1. ODA /SİCİL

GERÇEK KİŞİ KAYIT OLMA

Dilekçe,Vergi Levhası Fotokopisi,, Noterden 2 Adet İmza Beyannamesi, 3 Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Sureti, İkametgâh İlmühaberi, Taahhütname, Kira Kontratı veya tapu fotokopisi  

AYNI GÜN

2.

 

 

ODA /SİCİL

TÜZEL KİŞİ KAYIT OLMA

Dilekçe, Noter Onaylı 3 Adet Ana Sözleşme, Temsile Yetkili Kişilere ait Noterden Tescil İçin İmza Beyannamesi, Yetkiye ilişkin karar 2 suret Noterden, Taahhütname, 4 Adet Şirket Kuruluş Bildirim Formu, Kurucu Üyelerin; 2 Adet Nüfus Cüzdan Sureti 2 Adet İkametgâh İlmühaberi, Kira kontratı  

 

 

AYNI GÜN

3. ODA/ SİCİL KAYIT SİLDİRME

ŞAHIS

Dilekçe, Maliyeden İşi Bırakma Belgesi, Vefat ise Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği  AYNI GÜN
4. GAYRİMENKUL TASARRUF VESİKASİ Dilekçe veya sözlü talep

 

 

 

1 SAAT

5. ANONİM ŞİRKET/KOOPERATİF

GENEL KURUL TESCİLİ

Dilekçe, 2 Adet Noter Tasdikli Genel Kurul Tutanağı, 2 Adet Noter Tasdikli Görev Taksim Kararı, 1Adet İmza Beyannamesi, Bilânço, Haziran Cetveli, Çağrı ve Zimmet Tutanağı Yönetim Kurulu Üyelerinde Değişiklik varsa, Nüfus Cüzdan Sureti, İkametgâh İlmühaberi, Gündem  

AYNI GÜN

6. ODA/ SİCİL DEĞİŞİKLİK HİSSE SATIŞI,ADRES DEĞİŞİKLİĞİ, MÜDÜRLÜK İMZA VE TESCİL İPTALİ, SERMAYE ARTIRIMI

SÖZLEŞME TADİLATI

ŞİRKET VERASET TESCİLİ

Hisse Devir Sözleşmesi, Ortaklar Kurulu Kararı, Yetkili Ortağın, Nüfus Cüzdan Sureti, İkametgâh İlmühaberi, Tadil Mukavelesi, Yeminli Mali Müşavir Raporu  

 

 

AYNI GÜN

7.  

KAPASİTE RAPORU

Başvuru Formu, Son 4 Aylık SSK Hizmet Bildirgesi, Makinaların Faturaları, İşyeri Tapusu veya Kira Mukavelesi,  

1 HAFTA

8. EKSPERTİZ RAPORU Dilekçe, Son 4 Aylık SSK Hizmet Bildirgesi, Makinaların Faturaları, İşyeri Tapusu veya Kira Mukavelesi  

3 GÜN

9. İŞ MAKİNASI TESCİLİ Dilekçe, Teknik Belge, Sicil Fişi, Kullanılmamış Makine ise Faturası, İkinci El ise Noter Satışı ve Eski Ruhsatı, Yurt Dışından İthal ise Gümrük Beyannamesi, Gümrük Vergisinin Ödendiğine ait Makbuz, Sahiplik Belgesi AYNI GÜN
10. SİCİL,FAALİYET,GAZETE SURETİ, İMZA ONAY,İHALE, MESLEKTEN MEN Dilekçe veya sözlü talep (Tanesi) 30 DAKİKA
11. BAĞKUR BELGELERİ Dilekçe veya sözlü talep 30 DAKİKA