Hizmet Standartları Tablosu

SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN SÜRESİ
1. ODA /SİCİL
GERÇEK KİŞİ KAYIT OLMA
Dilekçe,Vergi Levhası Fotokopisi,, Noterden 2 Adet İmza Beyannamesi, 3 Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Sureti, İkametgâh İlmühaberi, Taahhütname, Kira Kontratı veya tapu fotokopisi Aynı Gün
2. ODA /SİCİL
TÜZEL KİŞİ KAYIT OLMA
Dilekçe, Noter Onaylı 3 Adet Ana Sözleşme, Temsile Yetkili Kişilere ait Noterden Tescil İçin İmza Beyannamesi, Yetkiye ilişkin karar 2 suret Noterden, Taahhütname, 4 Adet Şirket Kuruluş Bildirim Formu, Kurucu Üyelerin; 2 Adet Nüfus Cüzdan Sureti 2 Adet İkametgâh İlmühaberi, Kira kontratı Aynı Gün
3. ODA/SİCİL KAYIT SİLDİRME
ŞAHIS
Dilekçe, Maliyeden İşi Bırakma Belgesi, Vefat ise Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Aynı Gün
4. GAYRİMENKUL TASARRUF VESİKASİ Dilekçe veya sözlü talep 1 Saat
5. ANONİM ŞİRKET/KOOPERATİF
GENEL KURUL TESCİLİ
Dilekçe, 2 Adet Noter Tasdikli Genel Kurul Tutanağı, 2 Adet Noter Tasdikli Görev Taksim Kararı, 1Adet İmza Beyannamesi, Bilânço, Haziran Cetveli, Çağrı ve Zimmet Tutanağı Yönetim Kurulu Üyelerinde Değişiklik varsa, Nüfus Cüzdan Sureti, İkametgâh İlmühaberi, Gündem Aynı Gün
6.

ODA/ SİCİL DEĞİŞİKLİK HİSSE SATIŞI,ADRES DEĞİŞİKLİĞİ, MÜDÜRLÜK İMZA VE TESCİL İPTALİ, SERMAYE ARTIRIMI

SÖZLEŞME TADİLATI

ŞİRKET VERASET TESCİLİ

Hisse Devir Sözleşmesi, Ortaklar Kurulu Kararı, Yetkili Ortağın, Nüfus Cüzdan Sureti, İkametgâh İlmühaberi, Tadil Mukavelesi, Yeminli Mali Müşavir Raporu Aynı Gün
 7. KAPASİTE RAPORU Başvuru Formu, Son 4 Aylık SSK Hizmet Bildirgesi, Makinaların Faturaları, İşyeri Tapusu veya Kira Mukavelesi, 1 Hafta
8. EKSPERTİZ RAPORU Dilekçe, Son 4 Aylık SSK Hizmet Bildirgesi, Makinaların Faturaları, İşyeri Tapusu veya Kira Mukavelesi 3 Gün
9. İŞ MAKİNASI TESCİLİ Dilekçe, Teknik Belge, Sicil Fişi, Kullanılmamış Makine ise Faturası, İkinci El ise Noter Satışı ve Eski Ruhsatı, Yurt Dışından İthal ise Gümrük Beyannamesi, Gümrük Vergisinin Ödendiğine ait Makbuz, Sahiplik Belgesi Aynı Gün
10. SİCİL,FAALİYET,GAZETE SURETİ, İMZA ONAY,İHALE, MESLEKTEN MEN Dilekçe veya sözlü talep (Tanesi) 30 Dakika
11. BAĞKUR BELGELERİ Dilekçe veya sözlü talep (Tanesi) 30 Dakika