Anasayfa ANONİM ŞİRKET

ANONİM ŞİRKET

Anonim şirket, bir unvana sahip esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul bulunan, ortakların mesuliyeti taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile mahdut bir sermaye şirketidir. Hüküm bulunmadıkça Anonim Şirketleri en az 5 ortak ile en az 50.000.- YTL sermaye ile kurulurlar.
Nasıl Kurulur?
– Anonim şirketler bakanlık iznine tabi olan ve tabi olmayan şeklinde kurulurlar.
– Ani kuruluş şirket paylarının tamamının kurucular tarafından taahhüt edilmesiyle olur.
– Tedrici kuruluş ise, bir kısım payların kurucular tarafından taahhüt olunması ve geri kalan kısım için de halka müracaat edilmesi suretiyle olur.

Yasal Yükümlülükler
Ana sözleşmeler noterden onaylandıktan sonra, onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilmelidir.