Anonim Şirket Şube Müdür Tayini


GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Yönetim Kurulu Şube Müdür Tayini Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

3) Müdürün/müdürlerin ünvan altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenen tescil talepli İmza beyannameleri (1 asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

4) Müdürün/müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. (TSY Madde 69 / h)

5) Müdürün fotoğrafı (1 adet )

Notlar:

Şube Müdürü Yabancı Uyruklu İse;

-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

– Fotoğrafı (2 adet)

-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (1 adet asıl)

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLEMEZ

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.