Anasayfa A.Ş. YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

A.Ş. YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin istifa etmesi sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Şirket ortaklarından birinin atanması durumunda Memurluğumuza

– Yahyalı Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe,
– Yahyalı Ticaret Odası başkanlığına hitaben dilekçe,
– 2 adet Yetkilendirmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (noter tasdikli),
– 2 adet Yetki venilen kimsenin şirket unvanı altına düzenlenmiş imza beyannamesi,
– 2 adet Yetki venilen kimsenin Nufus cüzdan sureti ,ikametgah senedi.

Not: Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket ortakları arasından seçilmeli ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmalıdır.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.