Gerekli Evraklar

1. Yahyalı Ticaret sicili memurluğuna dilekçe 1 adet ,

2. Yahyalı Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe 1 adet,

3. Noter tasdikli ana sözleşmenin Ticaret Sicili personeli tarafından verilmesi 5 Adet,

4. Şirket Yetkililerinin Şirket Ünvanı Adı Altında İmza Beyanı 2 Adet,

5. Ortakların ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti 3’er adet (resimli, noter veya muhtardan alınmış ve asıl olacak), Yabancı Ortak Varsa 3 Adet Pasaport Tercümesi,

6. Oda kayıt beyannamesi imzalı, kaşeli 1 adet,

7. TSN 29 maddesine istinaden düzenlenecek taahhütname daktilo ile doldurulacak ve şirket yetkilileri tarafından imzalanacak 1 adet,

8. Şirket kuruluş aşamasında şirket sermayesinin 10.000 de 4 ünün rekabetin korunması için Ziraat Bankası Bilkent plaza Şubesi 5383761- 5016 nolu hesaba yattığını gösteren dekont (1 asıl ,1 fotokopi)

9. Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi,

10. Şirket kuruş bildirim formu Yabancılarda 6 adet bildirim, yerli ortaklarda 4 adet bildirim gerekmektedir,

11. Ticaret odasında kuruluş aşamasında yetkili bizzat odaya gelip gerekli evrakları imzalanıyor. Gerekli Evraklar:

1. Yahyalı Ticaret sicili memurluğuna dilekçe 1 adet ,

2. Yahyalı Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe 1 adet,

3. Noter tasdikli ana sözleşmenin Ticaret Sicili personeli tarafından verilmesi 5 Adet,

4. Şirket Yetkililerinin Şirket Ünvanı Adı Altında İmza Beyanı 2 Adet,

5. Ortakların ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti 3’er adet (resimli, noter veya muhtardan alınmış ve asıl olacak), Yabancı Ortak Varsa 3 Adet Pasaport Tercümesi,

6. Oda kayıt beyannamesi imzalı, kaşeli 1 adet,

7. TSN 29 maddesine istinaden düzenlenecek taahhütname daktilo ile doldurulacak ve şirket yetkilileri tarafından imzalanacak 1 adet,

8. Şirket kuruluş aşamasında şirket sermayesinin 10.000 de 4 ünün rekabetin korunması için Ziraat Bankası Bilkent plaza Şubesi 5383761- 5016 nolu hesaba yattığını gösteren dekont (1 asıl ,1 fotokopi)

9. Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi,

10. Şirket kuruş bildirim formu Yabancılarda 6 adet bildirim, yerli ortaklarda 4 adet bildirim gerekmektedir,

11. Ticaret odasında kuruluş aşamasında yetkili bizzat odaya gelip gerekli evrakları imzalanıyor.