– Yahyalı Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe
– Yahyalı Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
– Merkez nakli için T.S.T. 47. Mad.(süresi 1 ay) göre sicil memurluğundan alınan belge ve
şirket dosyasının tasdikli örneği ve oda kaydı için bir suret fotokopisi
– Oda kaydı için kira kontratı fot.
– Oda kaydı için oda kayıt beyannamesi 1 adet
– 2 adet M.nakli ile ilgili noter tasdikli ortaklar/yönetim kurulu kararı
– 2 adet tadil tasarısı
– Ortakların 2 adet resimli nüfus sureti ve ikametgahı(koop için yönetim kurulunun)
– 2 adet imza sirküleri
– 1 adet taahhütname
– A.Ş.ve Koop.lerde anasözleşme değişikliğinin görüşüldüğü genel kurul evrakları (A.Ş. ve Koop.lerde Genel Kurul tarihinde itibaren 15 gün içinde T.sicil memurluğuna tescil zorunluluğu vardır.)
Not: Kararlarda T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

Not: Tescil süresi 1 aydır.