Genel kurul sonrası memurluğumuza tevdi edilecek evraklar

“A.Ş. genel kurul sonrası ticaret sicili memurluğuna verilecek evraklar” listesinde sıralanmıştır.

Memurluğumuza tevdi edilecek genel kurul evraklarının tescil edilebilmesi için tescil edilecek genel kuruldan önce yapılmış olan genel kurulların memurluğumuzca tescil edilmiş olması zorunludur.

Genel kurul toplantılarına müteakip ticaret sicili memurluğuna ve ticaret odası başkanlığına verilecek belgelerdir.

Genel Kurul Tescilinde İstenen Belgeler

– Yahyalı Ticaret Sicili Memurluğu’na dilekçe

– Yahyalı Ticaret Odası Başkanlığı’na dilekçe

– Sanayi ve Ticaret İl Md.nün Komiser atama yazısı

– 4 adet genel kurul toplantı tutanağı (2 adet asıl,2 adet noter tastikli)

– 2 adet gündem

– 2 adet hazirun cetveli

– 2 adet faaliyet raporu

– 2 adet denetçi raporu

– 2 adet bilanço

– 2 adet gelir-gider

Seçim varsa

– 2 adet yönetim kurulu kararı

– İlk defa seçilen yönetim kurulu üyelerinin 2 şer adet resimli nüfus sureti ve ikametgahı, tescil beyanı

Not : Lütfen dikkatlice okuyunuz.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna verilecek belgelerin tamamı asıl olacak,

2. Karar defterinden çıkarılacak olan suretler daktilo edilmiş şekli ile notere tasdik ettirilecek,

3. Posta ile gönderilecek evraklar işleme konulamaz.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.