Perşembe, Ocak 21, 2021

A.Ş ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Anonim Şirket adres değişikliğini bulunduğu ilçe dahilinde gerçekleştiriyorsa ;

1. Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe

(Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.)

3.2 adet adres Değişikliği Hakkında Yönetim Kurulu Kararı (noter tasdikli)

4. 1 adet taahhütname

Anonim Şirket merkezinin Yahyalı Ticaret Odası faaliyet sınırlarının dışına nakledilmesi halinde ;

1. Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe,

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,

3. Yönetim Kurulu Kararının fotokopisi (2 adet),

4. Tadil metninin fotokopisi (2 adet) (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.)

Genel kurulun ilgili kararı nakil edilen Sicil Memurluğunca tescil edilecektir.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

Araç çubuğuna atla