Resmi Gazete’nin 15.07.2014 tarih ve 29071 sayılı nüshasında yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile 3,5 Ton üstü düz k-1 yetki belge ücretlerinde herhangi bir indirim yok. 2014 yılı fiyatı 17.594.TL. Sadece 3,5 ton altı kamyonetler K1*(İlçi) ve K2*(İliçi) Yetki belgesi ücretlerinde daha önce geçerli yetki belgesi ücretinin %75 indirimli şeklinde iken şimdi ise geçerli yetki belgesi ücretinin % 10 ‘na yani 879.TL.’ye düştü. ayrıca özel amaçlı K1(Ö) için lastik tekerlekli vinç ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Araç tescil belgesinde kar küreme aracı, seyyar vinç, yol yıkama ve/veya süpürme aracı, vidanjör, beton pompalama aracı ve benzeri adlar altında yer alan iş makinası işlevi gören araçlar ile cenaze aracı, ambulans veya naklen yayın aracı olarak yer alan araçlarla kullanım amaçlarına uygun olarak yapılan taşımalar için yetki belgesi istenilmeyecek bilgilerinize sunarız.